Totalentrepriser i Bergen

Vi har gjennomført en lang rekke totalentrepriser for eneboliger og tilbygg i Bergen og omegn. Totalentrepriser gjennomføres i samarbeid med våre samarbeidspartnere som også har lang erfaring med entrepriser i Bergensområdet.

Når du inngår en kontrakt med oss om en totalentreprise, er vi nøye på at all informasjon er tilgjengelig og alle involverte parter er klar over hva som skal utføres til hvilken tid. Dette høres elementært ut, men det er dessverre slik at enkelte aktører i markedet slurver med denne biten. Slikt slurv kan føre til misforståelser og konflikter, samt at det går utover byggets kvalitet. Derfor legger vi stor vekt på å ha alt på plass. Vi tror god kommunikasjon
gjennom hele prosjektperioden er nøkkelen til et godt resultat.

Det vi har basert oss på Bergen og omegn som geografisk virksomhetsområde gjør at vi er avhengige av å gjøre en god jobb. Vi vet at et dårlig rykte fort spres, og etter å ha vært i markedet siden 1947 føler vi oss trygge på at vi har gjort en god jobb over mange år. Vårt gode rykte i Bergen er noe vi setter meget høyt.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om totalentrepriser.