Slagthustomten

Slagthustomten, Sandviken 2003-2006

  • Rehab alle bygninger
  • Innv. Skifer kantine
  • Fliser WC og inng.parti
Slaghustomten skifer i kantine
Slaghustomten skifer i kantine
Slaghustomten rehabilitert fasade
Slaghustomten rehabilitert fasade